Bouygues

Daje życie postępowi

UKAZAĆ SWOJE ZAANGAŻOWANIE

Licząca ponad 118 tysięcy pracowników i trzy sektory aktywności (przemysł konstrukcyjny, telekomunikacyjny i medialny), grupa Bouygues pragnie polepszać życie codzienne ludzi na całym świecie. Silnie skierowana na zrównoważony i globalny rozwój, Bouygues szukała nowej identyfikacji wizualnej, która oddałaby te wartości. Naszą misją było ukazanie tego poprzez nowy obszar działań marki!

W SERCU ŻYCIA

Dotychczas firma nie prezentowała swojej misji w sposób klarowny i spójny wizualnie. Nowy projekt marki oparliśmy na ludzkiej ambicji i codziennym postępie. Ten innowacyjny sposób myślenia wprowadza wątki, którymi Bouygues wyraża historię swojej marki i swoją relację ze światem. Dlatego właśnie stworzyliśmy nową historię marki wokół konceptu: “W sercu miasta, W sercu życia”. Grupa Bouygues dąży do polepszenia życia ludzi, a dzięki obserwacji i zrozumieniu ich zwyczajów może trafnie spełniać codzienne potrzeby każdego człowieka. Grupa pokazała swoje zaangażowanie poprzez całkowitą zmianę własnej identyfikacji wizualnej i ukazanie wpływu swoich dokonań na życie codzienne wszystkich ludzi.

DYNAMICZNY, REPREZENTACYJNY I WZBOGACONY OBSZAR DZIAŁAŃ

Język zaczerpnięty z ery cyfrowej, prosty styl wizualny i piktogramy ilustrują aktywność Bouygues w ich codziennych zadaniach. Zaprojektowaliśmy wyjątkowy kod identyfikacyjny, aby stworzyć nowy wizerunek marki i poprawić jej komunikację z odbiorcą. Odmienione Bouygues bardziej przemawia do ludzi, a ikonografia przedstawia konkretne korzyści wynikające z działań grupy. Wzbogacona zawartość marki przemawia za inicjatywami, które podejmuje i jest oparta na silnych podstawach.

Agencja trafnie zdefiniowała nasze wyzwania i możliwości. Jak zwykle, była to praca wysokiej jakości, zarówno na poziomie strategicznym, jak i kreatywnym. I jak zwykle charakteryzowała się ogromną dbałością o detal. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów! Pierre Aubergé Dyrektor Komunikacji